TEAM AKTIV
Telefon : 90 89 56 16
olav@oroco.no

Velkommen

Klubbens hovedfundament er rett og slett gleden ved å være fysisk aktiv sammen med andre i erkjennelse av at dette er forebyggende og utviklende for både for en selv og fellesskapet.
Viktig er derfor å legge forholdene best mulig tilrette for en slik utvikling og vi ønsker derfor også å holde begreper som empati og god sportsånd i hevd.
Ja, som du ser, oppfordrer vi deg til å være "en Aktiv en"! Det betyr at vi forventer at den som vil "noe", ikke sitter passivt og venter på at noen skal “ta tak i en”, men selv er aktiv!
Det betyr at vi er en klubb som hele tiden førsøker å legge opp til dette, men hver enkelt en av oss har ansvar for å være “en Aktiv en” i ordets aller videste betydning. Det er kun da vi kan utvikle det samspill som må til, for å opprettholde et levende og dynamisk miljø.

Vi vet at det ikke alltid er lett å gli rett inn i et etablert treningsmiljø. Hvilket nivå må jeg ha for å “følge med”, for å tørre, er det mange av oss som har spurt seg.
Til det vil jeg svare at vi alltid har spent over et stort spekter hva ferdighet angår; men det skal vel tilstås at det generelle ferdighetsnivået nok har økt noe i forhold hva som var "standard" ved klubbens spede begynnelse.
Som begynnernivå tidlig om våren har det de siste årene vært tilstrekkelig for nye sykkelvenner å kunne holde 25 -26 km/t i snitt over noen få mil.
Erfaringen har vært at alle som har fulgt treningstilbudet fullt ut fra tidligste vårstart, har trent seg opp til godt, habile tur-ryttere (29-30 km/t) allerede i løpet av forsommeren, ja og endog blitt gode turritts-ryttere som har holdt godt over tretti km/t over lange distanser, - allerede første sesong!

Vi forsøker i utgangspunktet å gjøre plass for "alle" ferdigheter, men ressurser og muligheter innenfor hver ny sesong kan svinge noe, avhengig av hvor mange som er interessert i hva.  Det kreves ofte flere treningsildsjeler for å kunne dekke alle ambisjoner absolutt alle like godt.
Noen år kan det være f.eks. være sterkt fokus på spesifikk trening for en uttalt tidsambisjon til "Den store Styrkeprøven", andre år kan bli mye mindre ambisiøse.
Som sagt vil vi alltid vil forsøke å gi et treningstilbud og tilby et miljø til alle som mener de kan passe inn i dette bildet!

Håper det ga litt avklaring, - men husk, det er ingen fare ved prøve seg uansett, det er alle hjertelig velkommen til!

Velkommen til Team Aktiv!

Olav Rhune Olsen