TEAM AKTIV
Telefon : 90 89 56 16
olav@oroco.no

Treningsturer

Noen eksempler på gode treningsturer

Prologrunden
Møllebukta - Bore - Klepp - Klepp Stasjon - Øksnevad - Sandnes - Møllebukta
 
54 km
Svilandsrunden
Møllebukta - Sola - Voll - Øksneved - Kverneland - Figgjo - Arboretet - Sviland -
Sandnes - Sola - Møllebukta
 
63 km
Møllebukta - Orre - Bryne - Kverneland - Sandnes - Lura - Møllebukta
 
72 km

Møllebukta - Sola - Sandnes - Hogstad - Høle -Tengesdalsvannet -
Noredalen - Sandnes - Lura - Møllebukta

72 km
Møllebukta - Hinna - Lura - Sandnes - Hogstad - Ims - Breivik - Hommersåk -
Sandnes - Lura - Møllebukta
 
75 km
Jan's "sommerkveldsrute"
Møllebukta - Sola - Bærheim - Stangeland - Julebygda - Skas - Sele - Voll - Øksnevad -
Klepp Stasjon - Tjøtta - Bore - Tjelta - Sola - Møllebukta
 
77 km

Møllebukta - Sola - Voll - Nærbø - Garborg - Bryne - Kverneland -
Ganddal - Julebygda - Sola - Møllebukta

86 km

Møllebukta - Voll - Øksnevad - Kverneland - Fjermestadbakken - Ålgård -
Spinneriet - Seldal - Søredalen - Sandnes - Lura - Møllebukta

92 km

Møllebukta - Voll - Nærbø - Karlsbu - Undheim -
Ålgård - Sandnes - Lura - Møllebukta

101 km

Møllebukta - Ålgård - Byrkjedalstunet - Nedrebø - Bue - Undheim -
Bryne - Kverneland - Møllebukta

155 km

Møllebukta - Ålgård - Sinnes - Tonstad - Gyland

165 km