TEAM AKTIV
Telefon : 90 89 56 16
olav@oroco.no

Treningsplan

Generelt

Årets treningsopplegg har, som før, implisitt mål om å gi den enkelte ferdighet til greit å kunne delta i turritt.

Treningsdager og tidspunkter (ferdighetsnivå 2 ved start)  

Alle tirsdager og torsdager f.o.m. mars til september (til klokken snus til vintertid), starter treningen fra Møllebukta presis kl. 18:00 og kan vare inntil 2.5 timer. De første tirsdagene brukes vanligvis til bakkeinterrvaller i Ullandhaug (for alle ferdighetsnivåer), mens torsdagene kjøres som vanlig i langløyper.

Tirsdagsturene kjøres i så raskt tempo som gruppens ferdighetsnivå tilsier.

Torsdagsturene går i noe mer behagelig tempo.

Alle lørdagsturer starter presis kl.09:00 fra Møllebukta, så lenge ikke annet blir presisert.

Spesiallangturer; - to stykker. Disse er satt opp helgen 31. mai / 1. juni i forbindelse med rittet Bergen - Voss og lørdag 29. august hvor turen går fra Stavanger til Gyland, via Sinnes, retur med tog.
Turene vil starte grytidlig og ta hele dagen.Mer info kommer, men rydd plass i kalenderen straks!

Hvis noen har eller tar, ledelsen for en treningsdag, annonseres løypevalget (rute) og treningsform, så langt det er mulig på Facebook, - helst dagen før. Dersom ingen har tatt initiativ, gjelder flertallsdemokratiet ved fremmøte.

Langturene skal alltid holdes roligere enn ukedagsturene og fremstå som fullverdig trening også for dem som ikke trener for rittdeltakelser, men bare ønsker å nå en bra form.

 

Hjelm er påbudt for all trening som går i regi av TAS!

Alle har plikt til å stille med godt vedlikeholdt og full turklar sykkel, samt utstyr som ekstra slange, pumpe og verktøy. Det kan ikke påregnes venting ved egen slurv.

 

Veiledende intensitetsbegreper (tursnitthastigheter):

 

Nivå 1: Restitusjon - rolig 25 - 27 km/t

Nivå 2: Rolig - moderat 27 - 29 km/t

Nivå 3: Moderat - standard 29 - 31 km/t

Nivå 4: Standard - høy > 31 km/t